Zboží vyloučené z přepravy

ÚvodZboží vyloučené z přepravy

Věci vyloučené ze standardní balíkové přepravy
a přepravy sběrnou službou


 • bankovky a mince, šeky, kolky, obligace, losy z vylosovaných loterií
 • cennosti (drahé kovy a kameny, šperky, pravé perly, hodinky), včetně telefonních SIM karet, kreditní karty, doklady
 • zbraně a munice, napodobeniny zbraní nebo vojenského materiálu, výbušniny, hořlaviny, radioaktivní látky, žíraviny nebo zapáchající a další látky
 • odpad
 • sypký materiál v sáčcích a pytlích vyjma paletových přeprav sběrnou službou či dokládkou
 • tabákové a jiné výrobky podléhající spotřební dani
 • zásilky, které obsahují předměty a látky lehce poškoditelné, jako jsou alkohol podléhající spotřební dani a jiné drahé tekutiny ve skleněných lahvích, obdobných křehkých obalech apod., a to i za předpokladu dodržení pokynů správného zabalení zásilky
 • živá zvířata, živočichové a rostliny
 • lidské a jiné ostatky
 • zboží podléhající rychlé zkáze, nebo obsahem snadno poškoditelným
 • komodit vyžadujících zvláštní zacházení, ochranu, povolení či regulovaný teplotní režim
 • látky nakažlivé s biologickým rizikem, zapáchající látky
 • umělecká díla, starožitné předměty
 • drogy nebo léky a psychotropní látky, s výjimkou předmětů, jež zasílají zákonně k tomu oprávněné instituce pro vědecké nebo zdravotnické účely
 • zásilky do PO boxů a ty, u níž chybí potřebné údaje o odesílateli a příjemci (přesná a platná adresa atd.)
 • nebezpečné zboží dle ADR, případně dle IATA DGR
 • padělek, věc, která porušuje práva duševního vlastnictví, či obsah, který je v rozporu s příslušnými obchodními omezeními a embargy, nebo která má být doručena odmítnuté osobě, příp. která obsahuje jakékoliv jiné předměty, které se nesmí přepravovat dle příslušných právních předpisů
 • nedostatečně nebo nesprávně zabalené zboží
 • láhve a sklenice, které nejsou zabaleny v certifikovaných obalech určených k balíkové přepravě
 • vitráže a jiné zboží s rozměrnými skleněnými výplněmi
 • zásilky obsahující provozní kapaliny (olej, benzín apod.)
 • zboží s vysokou hodnotou (zpravidla přesahující 500 000 Kč)

V případě, že se chystáte přepravit některou z výše uvedených komodit (samozřejmě kromě zcela ilegálních) či jim podobnou, zašlete nám poptávku s bližší specifikací a my se pokusíme případně zajistit přepravu ve zvláštním režimu.