Celní deklarace a INTRASTAT

ÚvodSlužbyCelní deklarace a INTRASTAT

Celní deklarace


Kompletní celní projednání všech druhů zásilek (kusové, celovozové, celokontejnerové) do všech celních režimů (vývoz, dovoz, dočasné uskladnění, uskladnění v celním skladu, režim s ekonomickým účinkem), vystavování karnetů a dokladů o původu zboží apod. Získejte osobní cenovou nabídku pro služby celní deklarace.

Poptat služby celní deklarace

Celní deklarace

Naše celní služby zahrnují


 • zastupování v celním řízení (přímé, nepřímé)
 • zastupování ve správním řízení
 • poskytnutí zajištění celních dluhů (souborná jistota, individuální záruka)
 • vystavování dokladů: jednotný správní doklad (JSD), tranzitní doprovodný doklad (T1, T2, T2L), vývozní doprovodný doklad (VDD), osvědčení o původu zboží na Hospodářské komoře ČR (Certificate of origin), osvědčení o původu zboží EUR.1, A.TR, osvědčení o statusu zboží, karnet TIR, karnet ATA, mezinárodní nákladní list CMR a podobně
 • využití zjednodušených postupů při celním řízení (schválený příjemce, schválený odesílatel),
 • celní projednání zásilek směřujících do / z veřejného celního a dočasného skladu, daňového skladu firmy
 • ostatní celní služby: zařazení zboží do celního sazebníku (TARIC); výpočet celního dluhu a daní; osvobození od cla; registrace firem na celním úřadu (EORI); konzultace a poradenství

Ceník služeb za projednání zásilek u celního úřadu ke stažení ve formátu PDF

INTRASTAT


INTRASTAT je evidenční a statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi Evropské unie při vnitrounijním obchodu. Získejte osobní cenovou nabídku za zpracování údajů pro Intrastat.

Poptat služby INTRASTAT

Intrastat

Povinnost zpracovávat INTRASTAT mají všechny subjekty v ČR registrované k DPH (tzv. zpravodajské jednotky), které v předchozím roce odeslaly do / přijaly zboží z jiného členského státu EU v hodnotě přesahující částku 12 mil. Kč. Povinnost vykazovat Intrastat mají také v daném roce subjekty, které přesáhly limit 12 mil. Kč od začátku tohoto daného kalendářního roku, zvlášť za přijetí nebo za odeslání zboží. Limit se počítá od 1. ledna nebo ode dne přidělení DIČ.

Povinnost vykazování INTRASTATu vzniká v průběhu kalendářního roku od měsíce, ve kterém došlo při odeslání nebo přijetí zboží k dosažení výše uvedeného limitu, a je nutné zaregistrovat se u příslušného celního úřadu a měsíční hlášení podávat.

Pokud zpravodajská jednotka neprovede v daném měsíci žádnou transakci, musí předat celnímu úřadu negativní hlášení.

Pokud se uskuteční pouze jednorázové přijetí / odeslání zboží v hodnotě částky přesahující limit pro vykazování a jestliže se nepředpokládá další přijetí / odeslání zboží v daném roce, stačí podat pouze jednorázový výkaz, po němž se již žádné negativní hlášení nepodává.

Výkaz se podává do 12. pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po referenčním období. Jednorázové hlášení pak musí být na příslušném celním úřadě již 10. pracovní den po referenčním období.

Výkazy INTRASTAT se předávají příslušnému celnímu úřadu pouze v elektronické formě.

INTRASTAT zpracovaný naší firmou, přináší následující benefity:

 • zaměstnanci nebudou ztrácet čas touto administrativou
 • není potřeba sledovat aktuální změny v oblasti Intrastatu
 • eliminace pravidelného proškolování zaměstnanců, což snižuje náklady
 • odpovědnost za případné chyby a včasnost je na nás

V případě dotazů k této oblasti je konzultace samozřejmě zdarma.

Ceník za zpracování údajů pro INTRASTAT ke stažení ve formátu PDF

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat pomocí poptávkového formuláře.

Celní deklarace a INTRASTAT


  

587 301 326

  

587 301 314

Poptávkový formulář


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.