Služby

ÚvodSlužby

Profesionálové v oblasti přepravy zásilek


KD TRANSPORT, mezinárodní zasílatelství, spol. s r.o. zajišťuje veškeré typy vnitrostátních přeprav a mezinárodních přeprav jako je například přeprava zboží z Číny, Indie, USA či jiných zemí veškerými druhy dopravy (silniční, železniční, námořní, říční a letecká). Vždy zvolíme nejvhodnější variantu řešení přepravního problému podle zadaných vstupních parametrů, přičemž výsledkem může být i kontejnerová, multimodální či jiná speciální přeprava (nadměrně těžké nebo nadrozměrné zásilky, přepravy v chladírenských vozech, přepravy v teplotně řízených režimech).

Dále poskytujeme služby celní deklarace (celní odbavení a projednání zásilek, poskytnutí záruky na zajištění celních dluhů atd.), zpracování evidence o pohybu zboží v EU-INTRASTAT, skladování zboží ve veřejném, celním v režimu dočasného uskladnění a daňovém skladu, úpravu a distribuci tohoto zboží v podobě kusových či celovozových zásilek, odborné a právní poradenství v dopravě a celním řízení, zpracování všech dokumentů souvisejících s přepravou a v neposlední řadě různá logistická řešení a outsourcing pro firmy.

Naše služby


Zajistíme komplexní logistické služby: mezinárodní a vnitrostátní přepravu, služby celní deklarace, skladování a distribuci zboží, logistická řešení a outsourcing.

Silniční přeprava

Silniční přeprava

Silniční přeprava celovozových zásilek, realizace dodávek v systému just in time. Silniční přeprava kusových zásilek, realizace dodávek dle přání zákazníka. Přepravy nebezpečného nákladu třídy ADR.

To mě zajímá

Letecká přeprava

Přepravy kusových i objemných zásilek, celní projednání zásilek přímo na letišti, jejich značení a přebalení. Přepravy vybraných typů nebezpečného nákladu třídy IATA/ICAO.

To mě zajímá
Letecká přeprava
Námořní přeprava

Námořní přeprava

Přepravy kusových, objemných i speciálních zásilek z/do přístavů Hamburg, Brémy, Bremerhaven a Rotterdam. Import a export zásilek z/do Číny, USA. Přepravy nebezpečného nákladu třídy IMDG.

To mě zajímá

Železniční přeprava

Přepravy strojírenských výrobků, potravinářských substrátů, zemědělských komodit a jiného zboží, organizace celovagonových zásilek do našeho skladu a distribuce zboží. Přepravy nebezpečného nákladu třídy RID.

To mě zajímá
Železniční přeprava

Celní deklarace & INTRASTAT

Celní odbavení a projednání zásilek, poskytnutí záruky na zajištění celních dluhů, zpracování dokladů o původu zboží.

To mě zajímá

Skladování & Distribuce

Skladování zboží a manipulace se zbožím, přebalování zásilek, úprava obalů, odběr vzorků, kontrola kvality zásilky.

To mě zajímá

Daňový sklad

Skladování zboží pod celním dohledem v daňovém skladu – skladování výrobků obsahující alkohol a podléhající spotřební dani v České republice.

To mě zajímá

Logistická řešení & outsourcing

Individuální logistická řešení a profesionální outsourcing služeb pro naše partnery s cílem maximální úspory nákladů.

To mě zajímá