Jak správně zabalit zásilku

ÚvodJak správně zabalit zásilku

Pokyny pro balení standardních zásilek


Balíková přeprava


Při balení je nutné zohlednit druh a především hmotnost přepravované zásilky. Měly by se použít pokud možno nové pevné kartonové krabice z třívrstvé či pětivrstvé lepenky dle hmotnosti.

V opačném případě při nesprávném balení pak může dojít k odmítnutí převzetí zásilky, doúčtování poplatku za přebalení či zamítnutí případné reklamace (balení do igelitu či folie není akceptovatelné).

Zamezte pohybu zboží vhodnou výplní jako je polystyren, pěna, fólie či mačkaný pevný papír.

Přelepte silnou lepící páskou všechny spoje, ideálně i hrany balíku (v případě použité krabice je to nutností). Jestliže se jedná o těžší zásilky, obtočte je lepící páskou i dokola na více místech.

Jestliže posíláte více balíků, nikdy je nesvazujte a pošlete každý zvlášť při jednom vyzvednutí.

Zjistěte hmotnost a rozměry Vašeho balíku. Pokud je balík těžší, nebo má jiné rozměry, než jste uvedli v objednávce, bude rozdíl ceny dodatečně doúčtován k Vaší tíži.

Odstraňte, přelepte, nebo zabarvěte všechny staré štítky na kartonu, aby nedošlo k zdržení, případně nedoručení zásilky bez nároku na vrácení kupní ceny z důvodu ponechání původních štítků na kartonu.

Pokud je potřeba vytisknout a nalepit štítek na zásilku, budete o tom informováni. Většina dopravců však nosí štítky s sebou při vyzvednutí. Pokud odesíláte více balíků najednou, napište na každý balík doručovací adresu, aby při lepení štítků nedošlo k jejich záměně, nicméně toto doporučujeme provézt i při odeslání jednoho balíku. Spolu s kurýrem zkontrolujte, zda jsou štítky správně nalepeny, neboť za správné nalepení štítků zodpovídá odesílatel.

Křehké předměty zabalte vždy jednotlivě do certifikovaných obalů a důkladně vyplňte prostor příslušnou výplní. Všechny balíky musí být odolné a chránit zboží uvnitř vůči pádu z 1 m výšky. Pokud zasíláte křehké zboží (například sklo nebo porcelán), nalepte na balíček označení “KŘEHKÉ” nebo “FRAGILE”, případně doplňte vhodnými manipulačními značkami. Značení nikdy nenahrazuje vhodný obal a výplň, automatické třídící systémy nejsou schopny toto značení rozpoznat.

Sběrná služba


Pro přepravu více kusů, rozměrných a těžkých předmětů je pohodlnější a cenově dostupnější odeslat zboží pomocí palety.

Palety bývají obvykle vyrobené ze dřeva (nejčastěji o rozměrech 120 x 80 cm typu EUR) a používají se k celkové stabilizaci a ochraně Vaší zásilky, přičemž je nutné zboží správně zabalit a řídit se taktéž níže uvedeným:

Výběr palety:

 • zvolte paletu dostatečně velkou, aby zboží nepřečnívalo přes okraje palety, a současně také dostatečně pevnou dle konkrétní specifikace přepravovaného zboží

Stohování zboží:

 • pro stohování zboží jsou vhodné kartonové proložky mezi patry, které se umísťují i na spodek palety
 • těžší kusy se umísťují vždy do spodních pater doprostřed kvůli efektivní pozici těžiště celé palety
 • zboží stohujte na sebe se střídavým vázáním zboží po vrstvách pro zajištění větší stability nákladu a ponechejte minimální prostory mezi nákladovými kusy
 • zboží musí být srovnané na paletu tak, aby nepřesahovalo její hranu. Nikdy by nemělo zboží přesahovat přes paletu, protože jinak může dojít k odmítnutí zásilky dopravcem.
 • paletu vždy formujte do pravidelného tvaru s rovnými stěnami o maximální výšce 2 m
 • pro ochranu nákladu v rozích doporučujeme používat svislé kartonové vyztužovací hrany

Zabalení palety:

 • zabalte celou paletu včetně její základny pomocí vhodné stretch fólie, celá zásilka pak bude přepravována jako jeden kus a zboží nebude sklouzávat
 • začněte balit od paletové základny a postupně se dostávejte nahoru. Zboží je nutné dobře zafixovat k paletě ve spodní vrstvě, aby nedošlo ke sklouznutí zboží z balety dolů
 • doporučujeme pevně obtočit paletu fólií alespoň 3 x, aby se eliminovalo případné naklonění nákladu oproti půdorysu palety
 • pro balení lze použít i neprůhledné fólie v různých barevných provedeních a nalepit na ně bezpečností pásky, aby se posléze rozpoznalo případné porušení obalu
 • těžší zboží lze navíc zafixovat k paletě pomocí vázacích pásek a to před nebo po aplikaci stretch fólie - dle tvaru a povahy zboží